Nadační fond
pro rozvoj neurochirurgie
v Hradci Králové

XXIX. postgraduální kurz v neurochirurgii

13. - 15. března 2024 - Hradec Králové

Úvodní slovo

číst dále

Interaktivní semináře

číst dále

Program a abstrakta

číst dále

Organizační informace

číst dále

Hlavní téma a sekce

číst dále

Registrace a poplatky

číst dále

Cena Rudolfa Petra

číst dále

Ubytování

číst dále

Hlavní téma

Spondylochirurgie a chirurgie míchy
dětského i dospělého věku

Podrobný program

Cena Rudolfa Petra pro rok 2024

Cena je udělována každoročně za publikaci v předchozím kalendářním roce pro mladého neurochirurga,
člena České nebo Slovenské neurochirurgické společnosti.

Cena je udělována 1x ročně u příležitosti Postgraduálního kurzu v neurochirurgii v Hradci Králové.

Žadatel zašle práci publikovanou v roce 2023 v recenzovaném časopise (kopie článku) emailem
(brozovaj@lfhk.cuni.cz) nebo na adresu Nadačního fondu pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové, Neurochirurgická klinika FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Autor k žádosti přiloží krátký dopis, v němž sděluje, že se hlásí o Cenu Rudolfa Petra za příslušný rok. Předkládaná práce musí mít vztah k neurochirurgii.  Datum odeslání přihlášky nejpozději do 15. 2. 2024.
Po tomto datu nebude moci být práce do soutěže zařazena.

Žadatel v příslušném kalendářním roce nesmí dovršit věk 36 let.

Odměna pro vítěze

Cena je dotována nově výbory obou společností, tedy Výborem ČNCHS a ČSCHS, a to ve formě cestovního stipendia v celkové výši 2000 Eur (ČNCHS 1330 Eur, SNCHS 670 Eur).

Rozhodčí komise

O držiteli ceny rozhoduje korespondenčně šestičlenná komise, složená z přednosty NCH kliniky a zástupce Nadačního fondu pro rozvoj NCH v Hradci Králové, dále po 2 členech za Výbor České i Slovenské NCH společnosti (předseda, místopředseda). V případě rovnosti hlasů má rozhodovací pravomoc zástupce nadačního fondu.

Laureát ceny

Vítězný laureát Petrovy ceny bude vyhlášen v rámci NCH kurzu, kde převezme šek a přednese teze své práce v 10 min. přednášce. Obdobné sdělení včetně krátkého referátu ze stáže přednese držitel ceny i v rámci výročního kongresu ČNCHS (Hradec Králové).

Odborný program

Program lékařské sekce

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

stáhnout

Program sesterské sekce

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

stáhnout

Online hlasování

Do interaktivních seminářů se přihlásíte kliknutím na níže uvedené tlačítko, nebo naskenováním QR kódu v programu kurzu či QR kódu na začátku každého bloku interaktivních kazuistik

 Připojit se!